Klatring på Sletafjellet i Åseral

Beliggenhet

Sletafjellet ligger ca. 76 km fra Kristiansand, omtrent midt mellom det kjente hyttestedet Bortelid og tettstedet Evje.

Adkomst: 

Fra Kristiansand kjører man mot Evje på Rv9 i 55 km. Ta til venstre i krysset ved Dåsnes mot Bortelid, Fv353. Veggen viser seg etter ca. 20 km på venstre side. Til 3. pilar parkerer du i lomme på venstre side av veien og går inn på tydelig sti vestover mot veggen. NB: Parkér slik at bondens traktor kan passere! Man må holde høyre (nord) for myra om man vil forbli tørr på beina. Anmarsjen tar ca. 15 minutter. Til 1. pilar parkerer du et stykke lenger sørover langs veien (retning Evje/Kristiansand), og går deretter inn i skogen mot vest, i retning av den mektige hovedtoppen. Holder du kanten av myra, holder du deg sannsynligvis også tørr på beina.

Approach (English):
Follow Rv9 in direction Evje for 55 km. At Dåsnes (gas station) drive left in direction Bortelid on Fv353. After 20 km you can see the moutain from the road, at your left hand side.

Kartkilde: www.ut.no, fotografi, 1. pilar: Tom Egil Rosseland

Historikk

Ut på 1990-tallet «gjenoppdaget» kristiansandsklatrerne denne flotte fjellklatreveggen. Det ble funnet noen svært rustne, gamle bankebolter som muligens peker tilbake til Tim Davis og andre britiske klatrere på 1970-tallet. Utforskingen på 1990-tallet toppet seg med etableringen av den Trygg og Glad (6), en fullboltet linje på hele sju taulengder og 80 borebolter som åpnet veggen for mer sportsfokuserte klatrere.  Men denne ruta hører fortsatt til unntakene, det er eventyret på naturlige sikringer kun avbrutt av sporadiske borebolter som gjelder. Et høydepunkt fra denne æraen er definitivt ruta Heteslag (6) som byr på svært varierte, men også nokså vedvarende utfordringer.

Etter dette blir det nokså rolig på nyturfronten, før Tom Egil Rosseland og diverse makkere etablerer en mengde nye turer på 2010-tallet. Spesielt dreier det seg om flere fine kreasjoner på høyre del av 3.pilar, og ikke minst åpning av klatringen på 1.pilar, like under selve hovedtoppen. Inspirert av dette snapper også Nils Rune Birkeland med diverse makkere til seg et knippe nybestigninger i disse nye veggseksjonene. Et høydepunkt her er Kris Roars minnerute (6+) fra 2017, som trolig fortsatt er blant veggens hardeste og mest vedvarende turer.

Klatringen

Sletafjellet byr hovedsaklig på svaklatring langs diedere og riss. Det betyr at klatringenstort sett er velsikret, men vær obs på at det finnes unntak! Den største attraksjonen for den vanlige sportsklatrere er nok fortsatt den fullboltet linjen Trygg og glad, men husk bare at det finnes utrolig mye mer å ta av for dem som våger seg ut på de naturlig sikrede eventyrene.

Klatreruter på 1. pilar  (google-koordinater 58.705798, 7.563309)

Klatreruter fra venstre mot høyre

1) Fjellul(ver) i-mot-vind, 6/6, 7 taulengder

2) Den gråhvite stripe, 5+, 8 taulengder

3) Bønnestengelen, 5+, 8-9 taulengder

4) Brekkbønner, 6, 8-9 taulengder

5) Gode minner, 6, 8 taulengder

6) Ensom protest aka Norsk(s)vind(el)energi, 6, 5 taulengder + scrambling

7) Mørket kaller, 5+, 6 taulengder + scrambling

Retur: Gå ned dalen mot sørøst, men ikke ta for raskt ned – da ender man opp på glatte sva og blaute renner. Beste vei ned gjennom krattskogen er ikke lett å finne, så ved tørre forhold kan det stedvis lønne seg å følge bekkefaret. Ca. 50 minutter helt tilbake til veien/bilen.

Rutebeskrivelser

 

1: Fjellul(ver) i-mot-vind: Nils Rune Birkeland og Håvard Sandåker, 2019. 6/6+

 1. 55 meter, 4+: Dieder med kort glatt parti (crux)diagonalt opp mot høyre.
 2. 60+ meter! 5: Rett opp, deretter travers mot høyre på hyllesystemer før risslinjer rettopp og i bue mot venstre gjør svatravers (crux) mot venstre forsvarlig sikret.
 3. 70 meter! 5+: Følg kort diagonalriss mot venstre og opp lite dideder mot overlapp.Deretter noe utsatt svatravers mot venstre (crux). Små opptak leder videre til flott 30meter langt fingerriss (4+) diagonalt opp mot venstre til standplass på hylle.
 4. 45 meter, 6/6+: Flott lysegrått dieder med to markerte crux; det første vedvarende lay-back det andre punktcrux med stemming/smøring. Godt sikret med små kamkiler (+rp/messing kile for andre crux). Standplass på ok hylle under hule flak.
 5. 55 meter, 6- : Travers diagonalt opp mot venstre langs hule flak, så rett opp til overlapp for god sikring. Ned igjen, 1,5 meter, deretter langt strekk/hopp til godt bøttetak (crux) og travers mot venstre og videre rett opp til borebolten. Fortsett rett opp til sikring (god kile) under overlapp. Kamklier i litt hule flak sikrer svatravers/utklatring som leder til dieder med god sikring og venstretravers til standplass på hylle (to gode men spredte kamkileplasseringer). Variant (6+): Rett opp overlappen istedenfor nedklatring til «bøttetakhoppet». Utklatring på bratt sva, ca. 5 meter (crux, dårlig sikret!), før sikringsmulighet i godt synlig flak/riss som leder videre til tynt diagonalriss (mikrokiler og små kamkiler) og lang utklatring opp til dieder med god sikring før traversen til standplasshylla.
 6. 60 meter, 5-: Naturlig drag/riss følges oppover. En sikring plasseres i risslinje til venstre ca. 10 meter etter standplass for å sikre første opptak. Brattere rissparti (crux) under standplasstret som ses i horisonten fra starten av taulengden. Noe bøss, men likevel fint.
 7. 60 meter, 3: Scrambling på gresshyller med korte opptak imellom. Flere varianter mulig.

 

2: Den gråhvite stripe: Finn D. Hjelseth og Tom E. Rosseland, 2017. 5+

 1. 55 m 4+: Begynn på gresshylle under skivesystem. Følg dette til det gråhvite vertikale feltet. Opp sva til liten hylle. Stand til venstre for det gråhvite feltet i to bankebolter.
 2. 40 m 4: Følg gråhvitt felt til stand i bjørk 4.
 3. 55 m 5: Opp svaparti gjennom en liten overlapp og opp i et variert skivesystem. Stand i en «sirkelformasjon».
 4. 55 m 5: Fortsett opp riss i topp av dirkelformasjon. Litt tynt sikret (alternativt cracksystem til høyre for riss). Stand på hylle i dieder.
 5. 55 m 5+: Forsett dieder/skive (10 m) og videre opp i hvitt svaparti (sikring i en bankebolt) og videre i delvis vegetert riss. Stand under blokk/takoverheng.
 6. 50 m 5+: Følg opp dieder til det legger seg litt mot venstre. To alternativ; til høyre på trinn på svaet. 5-, men tynt sikret. Eller opp dieder mot skiver/blokker og høyre inn mot overheng. Bedre sikret grad 5/5+. Følg videre i venstre kant av godt sikret blokkoverheng. Stand rett over eller på avsatsen 10 m over overheng.
 7. 55 m 5+: Gå enten rett opp 5 m fra innunder blokk og traverser 3 m til venstre opp litt tynt sikret (5+) eller hold venstre opp åpent dieder (5). Følg over partier med vegetasjon til stand på vegetasjonshylle.
 8. 62 m! 3-4: Hold videre opp i vekslende skive/rissparti gjennom veggisbånd og opp til topp stand i bjørker.

 

3: Bønnestengel: Bård Jansen og Tom Egil Rosseland, 2017. 5+

 1. 40 m 2/3: Scramble opp til horisontal hylle 10-15 m til venstre for vegetasjon
 2. 60 m 5-: Hovedsakelig sva. Litt høyre-venstre sikring, svært tynt sikret til å begynne med (små zero friends). Opp på horisontal hylle og følge på noen meter videre opp i posisjon til blokksystem til oppe til høyre.
 3. 55-60 m 5: Travers mot høyre opp til blokkoverheng opp og liten venstre-travers (crux) rund så litt høyre så i retning mot halvmåne-formasjon. Standplass før tauet tar slutt.
 4. 50 m 4+: Hold retningen mot bunn av halvmåne/buet skiveformasjon og ta stand.
 5. 55 m 5+: Hold skrått opp mot venstre for å dreie litt tilbake og opp mot høyre kant og under blokkoverhenget.
 6. 45 m 5+. Følg på i formasjon/riss som leder inn til standplass under blokkoverheng.
 7. 55 m 5+: Passer gjennom overheng på høyre side gjennom riss til standplass over overhenget
 8. 60 m 5: Følg på i tidvis riss til passende standplass (eller løpende til topps)
 9. 20-30 m 3/4: Følg på til topp/vegetasjon.

 

4: Bønnestengel alternativ Brekkbønner: B. Jansen, T. Rue og T.E Rosseland, 2019. 6

Følg Bønnestengel til 4. standplass.

 1. 55 m 6: Følg opp i halvmåneriss (liggende dieder) mot høyre til nebb og god kamplassering (ved busk). Ta en bevegelse ut mot høyre og inn til venstre opp mot to bankebolter (crux grad 6). Hold opp riss og ut høyre og opp. Etter 50 m traverser til venstre og opp på hylle. Sikring i riss ca. 55 m. Tar man ut til venstre på svaparti etter bankeboltrisset og kamplasseringen grad 7- og fare for å brekke tommelen. Ruta går nå videre noen meter til høyre for «Bønnestengelen» i skurt fjell, flotte riss/skiver/dieder og med gode sikringsmuligheter, eller man kan fortsette videre på Bønnestengelen.
 2. 50 m 5: Opp dieder og følg på til ca. 50 m. Litt venstre travers. Standplass 5 meter opp i dieder ved en is-skurt hammer. Evt gå 62 m som førstebestigerene og få litt kjipere standplass.
 3. 50-60 m 6-: Fortsett opp i dieder og opp til en avsats og nytt 6 m grunt dieder, små kammer (blå totem) er greit å ha. Følg på opp riss/dieder. Hold venstre og opp. Standplass i grunt og tynt riss.
 4. 80 m 4+/5-. Følg på opp riss-system vekselvis sva og vegetasjonsriss. Finn egnet mellom-standplass før toppstandplass i bjørk i det terrenget legger seg. Opp mot grad 5 om man holder «direkte».3

 

5: Gode minner: Nils Rune Birkeland, Lars Erik Omland og Kong Sverre, 2021. 6

 1. 40 m 2/3: Scramble opp til horisontal hylle 10-15 m til venstre for vegetasjon.
 2. 50 m 4: Hovedsakelig sva, noe tynt sikre, men lett. Følg riss/diederformasjon mot tydelig overheng og ta stand noen meter under og til høyre for dette.
 3. 60 m 5: Følg diederet noen meter opp før travers mot høyre rundt kant og litt sikk-sakk oppover. Noe sparsom sikret, men glatt vegg etter hylle med lite tre kan omgås i lettere terreng mot venstre. Standplass i nedre kant av stor hylle.
 4. 45 m 5: Rett opp det markerte diedersystemet til standplass der dette bøyer mot venstre. Flott og velsikret klatring.
 5. 60 m 6: Litt opp og venstretravers over utsatt sva (borebolt). Deretter 12 meters utklatring mot dieder/overlapp i lettere terreng til neste borebolt, før gode sikringer i diederet/overlappen som følges diagonalt mot høyre. Venstretravers ut av overlappen og opp til hylle før høyretravers over utsatt sva (borebolt) til standplass på markert buskhylle. Krevende, men flott taulengde.
 6. 60 m 6: Travers inn i knudrete rissystem til venstre som følges ca. 30 meter før travers mot høyre og opp markert diedersystem med et markert crux nær toppen (altså ikke diederet rett opp, men det til høyre).
 7. 45 m 2-3: Buskvandring opp gjennom jungelen og travers mot venstre og opp på hylle til venstre (over vegetasjonen).
 8. 55 m 4: Fin klatring opp riss og smådiedere, deretter lett sva med noe vegetasjon til markert hylle der fjellet flater ut.


6: Ensom protest aka Norsk (s)Vind(el) Energi: Nils Rune Birkeland (tausolo), 2019. 6

150 meter scrambling, 3-4: Skrått opp mot hyllesystemer til høyre. Kan eventuelt gås løpende eller som vanlige taulengder.

 1. 50 meter, 4-: Punktcrux i gress/buskbevokst renne, ellers lett.
 2. 60 meter, 5: Flott klatring i diederet. Ruta viker noe til høyre ca. 2/3 opp i taulengden grunnet våte forhold. Litt utsatt travers tilbake til standplass rett til høyre for diederbunn. Antatt 5+ ved direkte linje opp diederet.
 3. 60 meter 6-: Først bratt opptak rundt overlapp i diederet, deretter følges diederet opp til glatt/bratt parti der ruta viker mot høyre grunnet våte forhold. Noe tynt sikret klatring i grunt riss på sva etter passering av blokk og overlapp. Videre til høyre for dieder, sikt mot tre på hylle. Bratt opptak, ca. grad 5+, opp til treet. Standplass i solid einerbusk på hylla.
 4. 60+ meter! 6: Travers inn i dideder som følges opp til bratt punktcrux. Deretter diagonalt mot høyre til dideder som leder opp til store, spisse blokker. Utsatt travers så sva mot venstre (5+) og opp til vegeterte hyller.
 5. 60 meter, 3+: Travers over bred vegetert hylle til rissystemer i toppveggen der flere varianter kan velges, 3+ ved letteste vei.

 

7:  Mørket kaller: Nils Rune Birkeland og Ruben Nordås, 2021. 5+

150 meter scrambling, 3-4: Skrått opp mot hyllesystemer til høyre. Kan eventuelt gås løpende eller som vanlige taulengder.

 1. 50 m, 4: Travers over sva og opp diedere og hyllesystemer til standplass ved tre nesten ute på pilaren.
 2. 35 m, 5: Rett opp rissformasjoner litt til venstre for pilarkant til standplass på god hylle.
 3. 50 m, 5+: Opp markerte riss langs pilarkanten og videre inn i diedersystem som ender i kamin på pilarkanten som klatres direkte eller omgås til høyre før travers inn på hylle med «ruggeblokk». Standplass oppå ruggeblokka. Flott klatring!
 4. 35 m, 5: Rett opp tydelig riss/diedersystem til god hylle. Standplass kan også legges inne i selve renna til høyre.
 5. 60 m 4: Kryss renna og klatre rett opp veggen i høyrekant langs rissformasjoner. Flere varianter er mulige. Overrsakende fin klatring
 6. 55 m 3+: Følg letteste vei langs klippeformasjoner i høyrekanten, så unngår du vegetasjonen. Strekk så tauet diagonalt opp til standplass under lys topphammer med gode sikringsplasseringer. Flere varianter mulig.