Her kommer med tiden litt mer utdypende informasjon om tanken bak nettstedet. Ved siden av å spre fjellrutetopoer og inspirere folk til å (gjen)oppdage norske fjell, er målet over tid også å presentere de 101 fjellrutene i Norge du bare MÅ gå. Hvorfor? Fordi de enten/og/eller...

1) har en spesiell historie,
2) befinner seg i spesielt flotte omgivelser,
3) er spesielt flotte i seg selv.

Popularitet i seg selv er ikke et slikt kriterium, men henger selvfølgelig gjerne sammen med ett eller flere av disse tre kriteriene. Så om dette også kan bli et bidrag til å spre trafikken gjenstår vel å se...