Adkomst: Følg Rv 9 nordover fra Kristiansand. Klatrefjellet ses på høyre side av vegen etter en skarp venstresving nokså nøyaktig 44,5 km fra rundkjøringa ved "Gartnerløkka" i Kristiansand Sentrum. Derfor går også feltet under samme navn, altså "44,5". Parker helst i stor lomme på høyre siden av veien ca. 400 meter videre forbi feltet. Gå forsiktig langs veien tilbake til klatrefeltet, bilene kjører fort her og tar lite hensyn til "myke" trafikanter. 

Generell beskrivelse: Dette er et av de gamle, klassiske trad-klatrefeltene i nærheten av Kristiansand. Stedet har mye historie og streng etikk. Det betyr blant annet at plassering av nye borebolter skal unngås og det skal selvfølgelig ikke under noen omstendigheter boltes i gamle, etablerte linjer.

Kilefjorden, Traffic wall (vegghøyde/rutelengde 15 – 50 meter)

 1. Sinister gully, 3, 40 meter (Tim Taylor). Grufserenne, tidligere brukt til utsatt retur.
 2. Uten navn, 6?, 40 meter. Hard start, muligens ikke gått i fri men omgått med innsteg fra Sinister gully.
 3. Sinister crack, 5, 40 meter. (Ian Leigh). Off width grufseriss. Ofte våt.
 4. **Walls end, 6-, 40 meter (Ian Leigh). Diagonal linje gjennom hele veggen. Gamle bankebolter må muligens erstattes.
 5. a) **Traffic, 6-, 42 meter (Phil Watkins, Dave Rees). Travers over i høyre riss ved “letterbox”.
  b) **Traffic direct, 6, 42 meter. Rett opp venstre risset. Noe tynt sikret I toppen.
 6. ***Narcotic, 6+/7-, 42 meter (Greg Hall, Alan Richards, Haydn Thomas). Noe tynt sikret. Gamle bankebolter må muligens erstattes.
 7. Space walk, 6-/6, 50 meter (M. Holman). Gås i to taulengder med stand på hylle. Tynt sikret i starten.
 8. *Cornish Rhapsody, 6-/6, 45 meter (Ian Leigh). Gås i to taulengder med stand på hylle. Gamle bankebolter må muligens erstattes.
 9. *Glutton, 6, 45 meter (Greg Hall, Paul Rogers, M. Holman, Len Atkinson, D. Howie). Gås i to taulengder med stand på hylle. Tynt sikret i første taulengde og muligens noe hardere i starten etter at ei blokk har rast ut.
 10. Think again, 7, 17 meter (S. Samson). Svært marginalt sikret egg til venstre for «Easter crack».
 11. ***Easter crack, 5/5+, 22 meter (Ian Leigh). Klassisk dieder. Ruta kan også avsluttes på hylla litt over halvveis med rappell fra treet der «Think again» topper ut.
 12. Uten navn, ?, 23 meter. Opprinnelig teknisk rute med friklatringspotensial. En bankebolt står igjen. Avslutter som «Easter Crack».
 13. a) K2 corner direct, 6-. 20 meter. Bratt med løse blokker i toppen.
  b) **K2 corner, 4+, 27 meter (Ian leigh).
 14. ***Plymsoll, 6+, 27 meter (Greg Hall, Paul Rogers, Len Atkinson). Flott klatring i diederet, skummel traversering med dårlig sikring i toppen: Først mot høyre og så tilbake igjen mot venstre før mantling opp på hylla.
 15. New Era, 7, 26 meter (M. Holman, G. Sheppard). Tilnærmet usikret direktevariant til høyre for diederet på «Plymsoll». Avslutter som Plymsoll, men med enda mer marginale sikringer!
 16. **Root, 6, 20 meter (Greg Hall, Graham Drinkwater, Graham Bond). Tynt riss som er OK sikret med minikiler og små kammer. Enklere i toppen.
 17. Flea, 4+, 20 meter (Tim Taylor). Trapperenne, deler toppen med «Root».
Kilefjorden, Central wall (vegghøyde/rutelengde 15 – 45 meter)

18. **Odin, 5, 20 meter.
19. ** Thor, 5-, 20 meter. Muligens noe hardere etter at blokk har rast ut.
20. Little Red monkey, 5, 40 meter. Passerer utstikkende blokk og går opp det åpenbare dobbeltrisset.
21. Angels staircase, 5, 45 meter (Ian Leigh, H. Mortimer). Obs: Passerer utstikkende jernstang.
22. **Allans alley, 4, 35 meter (Tim Taylor). To klassiske kaminer passeres underveis!
23. **Cat people, 5, 37 meter (A. Price, Z. Spring, T. Mitchell). Traverserer ut i hjørnet til høyre etter første del av «Allans Alley».

Kilefjorden, Spider wall (vegghøyde/rutelengde 15 – 45 meter)

24. Diagonal, 4, 35 meter (Tim Taylor).
25. Diagonal Direct, 4+, 40 meter. Brekker rett opp i nisjen ca. halvveis oppe.
26. **Spider, 5, 35 meter (Mort Mortimer). Mye brukt «begynnerrute» med godt sikret første del. Flere varianter og standplasser mulig. 4+ ved travers inn i Southend Shuffle etter første taulengde.

Kilefjorden, Southend Shuffle wall (vegghøyde/rutelengde 13 – 45 meter)

27. ***Southend Shuffle, 4, 45 meter helt til topps. (Ian Leigh).Populær begynnerrute. Vanlig å avslutte på hylla ved det store treet. Mulig variant inn i og til topps på «Spider» blir ofte gått.

28. ***Southend Shuffle direct, 5, 13 meter (John May). Det åpenbare diederet rett opp. Avsluttes på hylla.

Kilefjorden, Super wall & Overhanging wall (vegghøyde/rutelengde 30 − 40 meter)

29. **Drop out, 6+/7-, 40 meter (Allen Price, Trudie Mitchell, G. Drinkwater). Passerer skarpskårent overheng og følger deretter tynt riss i dieder til toppen.
30. a) **Nutmeg, 5, 30 meter (Tim Taylor). Rett opp diederet og ut til høyre langs riss i toppen.
30. b) Nutmeg direct, 6-, 30 meter (Haydn Thomas). Følger diederet hele veien til topps, noe bøssete.
31. ***Super Wall, 7-/7, 30 meter (Greg Hall, Paul Rogers). Brutal start, deretter opp riss før travers inn i senter av veggen og så rett opp. Tynt sikret. Gamle bankebolter som bør erstattes!
32. a) ***Spex 13, 6-, 30 meter (Henry Day, Mort Mortimer). Klassisk overhengende hjørne, godt sikret.
32. b) **Spex right, 6-/6, 30 meter. Litt mer pumpende variant. Noe tynnere sikret.
33. Uten navn, grad?, 35 meter. Gammel teknisk rute med mulig friklatringspotensial. Gamle bolter er erstattet.
34. Uten navn, grad?, 35 meter. Gammel teknisk rute med mulig friklatringspotensial. Gamle bolter er erstattet opp til rutesplitt i toppen.

Kilefjorden, Highball wall (vegghøyde/rutelengde 6 −7 meter)

35. **Higball, 6-, 6 meter. Fin liten test-piece. Gamle slynger i toppankeret bør skiftes ut.

Kilefjorden, Aggression wall (vegghøyde/rutelengde 30 − 35 meter)

36. **Slip and slide, 6, 35 meter (Greg Hall, Allan Price, Craig Offless). Vanlig å dele opp i to taulengder. Tre gamle bankebolter i toppdiederet bør skiftes ut.
37. ***Aggression, 4+, 30 meter (Graham Drinkwater, Ben Benjamin). Klassisk diederlinje. Hardest i starten.

Kilefjorden, Maggot wall (vegghøyde/klatrelengde 15-17 meter)

38. Maggot, 3+, 15 meter. Trekker litt mot høyre i starten, deretter rett opp.
39. Consolation, 3+, 15 meter. Følger den åpenbare renna til høyre for «Maggot»
40. **Training Day 1, 4, 17 meter. Klassisk kursrute, flere varianter mulig. Mulig å benytte bolter for rappell/standplass.
41. *Training Day 2, 4-, 17 meter. Klassisk kursrute. Mulig å benytte bolter for rappell/standplass.
42. Initiation, 3+, 15 meter. Standplass kan med fordel trekkes lenger opp til mer solide trær.
43. *The viking traverse, 5-7 (avhengig av veivalg). Travers over vannet som runder neset og går inn i liten bukt. Jo lavere, desto hardere.