Klatring på Hengjefjell ved Stavskar

*Kartutsnitt og UTM-referanser er hentet fra www.ut.no

Adkomst: Følg turiststien fra Berg i Valle og brekk inn dalen til høyre mot selve veggen før turløypa begynner å stige opp mot ryggen på Tverrfjellet. Stilløst de siste 1,5 km. Ca. 2 timer fra den store parkeringsplassen ved Berg (UTM 32V (øst, nord) 414157, 6562147 WGS 84 referanseramme) og ca. 1 time og 45 minutter fra parkeringsplassen langs den private bomveien (30 kr. i avgift). Alternativt følges turløypa helt inn til Stavskarhytta (UTM 32V, 408873, 6563415) for camping der. Deretter ca. 20 minutters anmarsj til Sørvestveggen over Rennevann (UTM 32V, 409440, 6563562) og ca. 35 minutter til Hovedveggen over «Hengjane» (UTM 32V, 410127, 6563666). Flott Teltcamp også mulig ved lite vann (UTM 32V, 409919, 6562988) nær toppen av Tverrfjellet, som ligger midt i dalen. Herifra enda kortere anmarsj til de ulike veggene.

Retur: Tilbake til hytta følges fjellryggen vestover og nedover. Ca. 30 minutter i herlig fjellterreng. Tilbake til Berg følges fjellryggen østover via 1305-toppen langs kanten av stupene. Diffus sti som dør ut i det man
treffer bjørkebeltet leder i en bue tilbake til turstien. Fantastisk utsikt langs denne traseen. Ca. 2 - 2,5 timer tilbake til bomveien/Berg denne veien.